Trenuj z Mikasem

Logo, Social Media, Zdjęcia


Client:Trenuj z Mikasem

Date:2016

Link:fb.com/trenujzmikasem

Type:Logo, Social Media, Zdjęcia

Zaprojektowanie logo, tła na portal Facebook oraz sesja zdjęciowa dla trenera personalnego.