Michał Olejniczak

Logo, Social Media, Wizytówki


Klient:Michał Olejniczak Trener Personalny

Data:2015

Link:https://fb.com/OlejniczakTrener/

Zakres:Logo, wizytówka, social media

Zaprojektowanie logo i wizytówek dla trenera personalnego.
Projekt zdjęcia w tle na portal Facebook.
Wizytówki wykonane metodą wybiórczego lakierowania UV.